YOU NEVER KNOW, emiliana design studio

Col·lecció de joies dissenyades com a discretes “eines ocasionals” que inciten al joc i la interacció.

2005 / Produced by emiliana design studio / Distributed by Klimt/ Design by Ana Mir + Emili Padrós

Photography by Xavier Padrós