WOODGREEN, Hobbyflower

Woodgreen és una col·lecció que combina jardineres amb seients per a crear entorns verds de trobada tant a l’interior com en l’exterior. Els seus diversos models, així com les seves formes sòbries i simples, suggereixen multitud d’agregacions i configuracions modulars per a generar illes de vegetació i descans.

Bronze Delta ADI Awards 2022

2021 / Produced by Hobbyflower / Designed by emiliana design studio

Photography by Marçal Vaquer