TERRAZZA, Valsecchi 1918

Calaixera formada per la superposició de calaixos de diferents mides sobre unes potes de fusta massissa. Els diversos volums, com si d’un edifici es tractés, generen prestatges (terrasses) que organitzen el nostre ordre i espai personal.

2013 / Produced by Valsecchi 1918 / Design by Ana Mir + Emili Padrós

Photography by Gonzalo Sánchez de Lollalo