SPAIN PLAYTIME, Tokio Designers Week (2007)

La idea del joc i d’allò lúdic van ser el fil conductor de la mostra del Disseny Espanyol durant la Tokyo Designers’ week del 2007. Pel terra es va utilitzar un paviment tou propi de les àrees de joc, mentre les cadires, mobles i llums es penjaven d’estructures de fusta, recordant als gronxadors. En petits ‘platós’, diverses peces recreaven instal·lacions fent referència al món del joc i l’esport.

2007 / Spanish Embassy in Tokyo (Japan) / Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) / Curated by Ana Mir + Emili Padrós / Graphics by Actar / Exhibition Design by emiliana design studio