ROSCA MIRROR, emiliana design studio

Mirall de paret que rendeix homenatge al cargol i la rosca, peces crucials del progrés humà, de la indústria i de la història del mobiliari. Amb un gest immediat i singular el cargol i la rosca de fusta sostenen el mirall a la paret.

2016 / Produced by emiliana design studio/ Design by Ana Mir + Emili Padrós