ROMBO, Cascando

Família de ‘contenidors’ romboïdals de diferents alçades que permeten crear agrupacions o illes verdes i delimitar zones de pas en oficines, terrasses d’hotels o àrees d’espera. La família inclou jardineres, taules baixes i seients ocasionals.

2014 / Produced by Cascando / Design by Ana Mir + Emili Padrós

Photography by Cascando