OTTO, Escofet

Element paisatgístic modular a mig camí entre un gran escocell i un sorral. La seva particular geometria genera un diàleg entre dins i fora, contenidor i contingut que convida a entrar, tombar-se o asseure’s al seu perímetre. La planta octogonal facilita la connexió i agregació dels mòduls per delimitar espais de joc, trobada i circulació.

2011 / Produced by Escofet / Design by Ana Mir + Emili Padrós