SARAJEVO: NO OBLIDARÀS, CCCB

El muntatge expositiu al·ludia a la precarietat i emergència associades a la catàstrofe humanitària que va significar el setge de Sarajevo al llarg de 43 mesos (1992-1996). A manera de simbòliques barricades, unes taules, reaprofitades del mateix CCCB, van ser utilitzades com suport per a exposar les fotografies. Al centre de la sala, uns televisors suspesos del sostre, dibuixaven de manera figurada en l’espai, la forma del cèrcol al qual van ser sotmesos els ciutadans de Sarajevo. Dintre d’aquest ‘cèrcol’, el visitant podia veure i escoltar el testimoni de multitud d’habitants de la ciutat durant el setge.

2002 / Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona / Curated by Bashkim Shehu and Suada Kapic / Graphics by Aina Obiols / Exhibition design by emiliana design studio

Photography by Berta Obiols