MONTGÓ, Ceràmica Ferrés

La rajola Montgó es caracteritza per ser una peça volumètrica que crea un particular revestiment ceràmic ondulant.

Produced by Ceràmica Ferrés / Design: emiliana design studio