MATER FAD, FAD Fest 2017

Sistema modular de suports expositius dissenyats per acollir mostres temporals del Mater FAD. La versatilitat dels seus elements permeten infinitats de configuracions, preveuen la itinerància a altres espais i faciliten l’exhibició, la protecció i il·luminació d’objectes segons els requeriments de cada període expositiu. Els panells laterals faciliten la col·locació i substitució de textos o material gràfic, així com la fixació d’equips audiovisuals.

2017 / Museu del Diseny, Barcelona / Mater FAD / Curated by Valérie Bergeron + Ivan Rodríguez + Laura Clèries / Graphics by Noelia Felip + Quim Rodríguez/ Produced & Design by emiliana design studio

Photography by Xavier Padrós