HOT BOX, emiliana design studio

Projecte especulatiu desenvolupat per a l’exposició Teràpies Urbanes al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Barcelona l’any 2003.

Hot box és un artefacte urbà que proporciona calor a aquelles persones que passen llargues hores d’espera al carrer exposades al fred i intempèrie, com és el cas dels treballadors/es sexuals. Hot box és un volum translúcid que emergeix del sòl; podria ser instal·lada en diversos punts de la ciutat, proporcionant calor i emetent llum, sent així visible des de la distància (per major seguretat en zones fosques). Quan no està en ús, la plataforma s’amaga quedant integrada en el paviment urbà.

2003 / Produced by emiliana design studio / Design by Ana Mir + Emili Padrós
Teràpias Urbanes” Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona 2003
“Safe: Design Takes on Risk” curated by Paola Antonelli, MOMA, New York 2005