EL MILLOR DISSENY DEL ANY, FAD Fest 2016

L’exposició agrupava els projectes finalistes dels Premis FAD d’Arquitectura, els Premis LAUS i els Premis ADI.
Tenint en compte la diversitat de formats de cada disciplina, es va optar per solucions expositives que mantenien un llenguatge i uns recursos formals comuns. Materials molt neutres com el llistó de pi, el tauler de DMF o el paper estaven presents en tots els àmbits de l’exposició. L’optimització de recursos i materials va ser un condicionant important del projecte: els suports expositius es van dissenyar per ser reutilitzats, es podien plegar i compactar per facilitar el transport, l’emmagatzematge i una possible itinerància.

2016 / Disseny HUB, Barcelona / Fomento de las Artes y del Diseño / Graphics by David Torrents + Silvia Mínguez / Exhibition design by emiliana design studio

Photography by Xavier Padrós