EL MILLOR DISSENY DE L’ANY, FAD Fest 2015

El FAD Fest, de l’any 2015, aglutinava, en un gran espai diàfan, dues grans mostres; d’una banda “El millor disseny de l’any” (projectes finalistes en els Premis FAD d’Arquitectura, els Premis LAUS i els Premis Moda FAD) i, per un altre, l’exposició “Fora de lloc”.
En l’exposició dels Premis, tenint en compte la diversitat de formats de cada disciplina, es va optar per solucions expositives que mantenien un llenguatge i uns recursos formals comuns. Materials molt neutres com el llistó de pi, el tauler de DMF o el paper estaven presents en tots els àmbits de l’exposició. L’optimització de recursos i materials va ser un condicionant important del projecte: els suports expositius es van dissenyar per ser reutilitzats, es podien plegar i compactar per facilitar el transport, l’emmagatzematge i una possible itinerància.

2015 / Disseny HUB, Barcelona / Fomento de las Artes y del Diseño / Graphics by David Torrents + Silvia Mínguez / Exhibition design by emiliana design studio

Photography by Xavier Padrós