ESFERES, Escofet

Col·lecció de jardineres esfèriques de ciment, de grans dimensions, per a l’espai públic. La seva forma i laterals facetats permeten crear configuracions orgàniques. Les possibilitats quasi infinites d’encadenament ofereixen gran versatilitat d’ordenació, generar illes o límits vegetals. El facetat als laterals possibilita la col·locació de les jardineres contra parets o cantonades.

 

2016 / Produced by Escofet / Design by Ana Mir + Emili Padrós

Photography by Gerard Arqué