EMPÚRIES, Ceràmica Ferrés

Les gelosies Empúries són simples i lineals. Els seus diferents models permeten tres nivells de transparència o opacitat. Totes les seves peces són combinables entre elles el que facilita infinites configuracions que generen una trama de línies verticals i un subtil ritme visual.

Produced by Ceràmica Ferrés / Design: emiliana design studio

Photography by Xavier Padrós / Xènia Dikalo