DIRECCIÓ D’ART, Vergés

La nostra experiència professional ens permet tenir una visió global i ens ha ajudat a implementar progressivament estratègies de disseny i d’innovació específiques per a l’empresa. En Vergés Design hem impulsat una transformació interna per a crear una estructura clara que afavoreix el creixement de la marca i enforteix el seu posicionament en els mercats internacionals.

DIRECCIÓ CREATIVA · ASSESSORAMENT ESTRATÈGIC · GENERACIÓ DE BRIEFS PER A NOVES COL·LECCIONS

Com a directors creatius hem marcat una sèrie d’estratègies que han definit un camí a seguir per a l’empresa. Endinsar-se en Vergés i analitzar el seu potencial particular ens ha permès crear uns objectius clars a curt, mitjà i llarg termini.

DIRECCIÓ D’ART · DISSENY DE SETS · SELECCIÓ DE LA PALETA DE MATERIALS, ACABATS I COLORS

Des de la Direcció d’Art s’ha treballat un llenguatge visual global i coherent, on cada material, acabat o color de la paleta són elements fonamentals i imprescindibles per al disseny de sets, la direcció de fotografia o per al catàleg i així configurar l’univers Vergés.

POSICIONAMENT EN FIRES INTERNACIONALS, DISSENY D’ESTANDS I INSTAL·LACIONS

S’ha treballat la imatge i comunicació de la marca en fires internacionals, mitjançant el disseny dels seus estands i diverses instal·lacions efímeres.

Estand Maison&Objet, Paris, 2019
Instal·lació CrissCross, Gabriel Showroom, Barcelona, 2020

CONCEPCIÓ DE CONTINGUTS I COORDINACIÓ DE LES XARXES SOCIALS

Es conceptualitzen, generen i coordinen els continguts per a la difusió de la marca en diferents canals online i offline.

Photography by Francesc Rabat, Pedro Machado, Meritxell Argelaguer