CERDÀ I BARCELONA, Museu d’Història de Barcelona

L’exposició abordava el complex procés de transformació urbanística que va suposar el Pla Cerdà per la ciutat de Barcelona. Alternava vitrines amb plànols, documents i obres d’art originals; amb grans caixes de llum que reproduien esquemes i textos explicatius. Aquestes caixes de llum, obertes en el seu extrem superior, il·luminaven l’impressionant sostre gòtic de Saló de Cent. Al centre de l’exposició, un gran cubicle lleuger, amb tot el seu perímetre il·luminat, simbolitzava el ‘cub atmosfèric’, la unitat volumètrica habitacional que per a Cerdà encarnava l’embrió del seu visionari pla urbanístic.

2010 / MUHBA, Barcelona / Museu d’Història de Barcelona / Curated by Marina Lòpez Guallar / Graphics by La Japonesa / Exhibition design by emiliana design studio

+ info
Photography by Berta Obiols