BUCO, Marset

Reinterpretació de la tradicional làmpada de suspensió, molt habitual en cuines, menjadors o cafès. El cable elèctric travessa la pantalla per un gran forat (buco en italià), mentre la bombeta orientada cap a dalt tamisa la llum a l’interior de la pantalla.

2006 / Produced by Marset / Design by Ana Mir + Emili Padrós