EL BOOM DE LA PUBLICITAT. RECLAMS DE LLAUNA, CARTRÓ I RAJOLA. 1890-1950

A través de 250 peces provinents de la Col·lecció Llinàs (Barcelona) i del Museu de Ceràmica de Manises (València) l’exposició feia un recorregut per la publicitat comercial gràfica de productes d’ús quotidià des de finals del segle XIX fins a mitjans del segle XX.

El disseny expositiu consistia en 3 elements molt essencials: línies perimetrals de prestatges que recorrien els diversos àmbits temàtics diferenciats cromàticament. Un sòcol o pla inclinat amb una doble funció feia de suport de textos i informació tècnica de les peces i a la vegada oferia una distància de seguretat amb les obres. Finalment una illa central funcionava de peanya per a les peces tridimensionals que originàriament eren un reclam volumètric als comerços de l’època.

2018 / Museu del Disseny de Barcelona /
Curated by Pilar Vélez / Design exhibition by emiliana design studio

Photography by Xavier Padrós