ART VERSUS MALARIA, Ana Mir

Col·laboració en el projecte artístic solidari ‘Art versus Malària’.

Dotze artistes de diferents disciplines col·laboren en aquest projecte per la lluita contra la malària a Malí.

2009 / Design by Ana Mir

Photography by Xavier Padrós