ALLA FRANCESCA, Domestic

Rendeix homenatge a una obra icònica del Renaixement Italià: el retrat de Federico de Montefeltro i la seva dona Battista Sfroza, de Piero de la Francesa del 1472.

2008 / Produced by Domestic / Design by Ana Mir + Emili Padrós